Колко струва консултацията с адвокат?

Точната стойност на някои от правните услуги, предоставяни от адвокат Цветелина Гуцина, е посочена в страница „Цени“. Окончателната стойност на всяка адвокатска услуга зависи от сложността на казуса, материалния интерес, извършената правна работа, броя на съдебните заседания, отделеното време за изготвяне на документацията или осъществяване на консултацията. Адвокатските хонорари се определят по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъдат по-малки от минималните размери, приети от Висшия адвокатски съвет.

Минималните размери на възнагражденията, които всеки адвокат следва да получи като цена на своя труд, са определени от Висшия адвокатски съвет в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.