Цени на адвокатските услуги

Цени на адвокатските услуги
 • Консултация с адвокат Гуцина – 1 час – 60 лв.
 • Консултация с адвокат Гуцина по телефон – 30 лв.
 • Консултация с адвокат Гуцина по мейл – 50 лв.
 • Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – 100 лв.
 • Изготвяне на заявления, молби, покани и др. – от 60 до 200 лв.
 • Изготвяне на документи и вписване на ООД и ЕООД в Търговския регистър – 300 лв.

Дела и казуси по семейния кодекс

 • Дело за развод по исков ред – 650 лв.
 • Дело за развод по взаимно съгласие – 500 лева без прехвърляне на имущество, от 600-800 лв. с прехвърляне на имущество, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС;
 • Дело за издръжка – 300 лв.
 • В производства по определяне на режим за лични отношения между родители и дете –  500 лв.
 • При спор за упражняване на родителските права – 600 лв.

Изпълнителни дела

 • За образуване на изпълнително дело –  200 лв.
 • За водене на изпълнително дело – мин. 200 лева, като се определя от материалния интерес
 • За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител –  200 лв.
 • Проучване на изпълнително дело  – 100 лв.

 

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Цените подлежат на договоряне, но не може да са по-ниски от определените от Висшия адвокатски съвет в Наредба № 1.

Лица в затруднено материално положение може да се обръщат към Национално бюро за правна помощ.