Цени на адвокатските услуги

Цени на адвокатските услуги
 • Консултация с адвокат Гуцина – 1 час – 100 лв.
 • Консултация с адвокат Гуцина по телефон – 30 лв.
 • Консултация с адвокат Гуцина по мейл – 50 лв.
 • Преглед на документи и правен съвет при сделка с недвижим имот без явяване пред нотариуса – 200 лв.
 • Изготвяне на заявления, молби, покани и др. – от 60 до 200 лв.
 • Изготвяне на документи и вписване на ООД и ЕООД в Търговския регистър – 500 лв.

Дела и казуси по семейния кодекс

 • Дело за развод по исков ред – 1200 лв.
 • Дело за развод по взаимно съгласие – 800 лева без прехвърляне на имущество; с прехвърляне на имущество в зависимост от стойността на прехвърляните недвижими имоти и МПС, но не по-малко от 1500;
 • Дело за издръжка – 500 лв.
 • В производства по определяне на режим за лични отношения между родители и дете –  500 лв.
 • При спор за упражняване на родителските права – 1000 лв.
 • При повече от две открити заседания по делото, за явяване във всяко следващо заседание – 250 лв.

Изпълнителни дела

 • За образуване на изпълнително дело –  200 лв.
 • За водене на изпълнително дело – мин. 200 лева, като се определя от материалния интерес
 • За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител –  400 лв.
 • Проучване на изпълнително дело  – 100 лв.

За защита по административни дела – минимално възнаграждение 1000 лв.

Посочените възнаграждения по дела са за една инстанция.

 

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Цените подлежат на договоряне, но не може да са по-ниски от определените от Висшия адвокатски съвет в Наредба № 1.

Лица в затруднено материално положение може да се обръщат към Национално бюро за правна помощ.