Адвокат – за мен

Адвокат Цветелина Петрова Гуцина

  • Ноември 2010 г. – понастоящем – адвокат, вписан в регистъра на Софийската адвокатска колегия, като преди това е заемала позиция главен юрисконсулт в районната администрация на Столична община. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски“, София. Професионалният й опит е основно в областта на гражданското право /облигационно, вещно, семейно, наследствено/, административното право и административнонаказателното право.
  • адвокат