Какви документи е необходимо да нося при консултацията с адвокат?

Консултациите с адвокат Цветелина Гуцина може да се осъществят по телефона, по електронна поща или чрез други приложения за комуникация, достъпни през компютър или мобилен телефон. Следва да се представят или изпратят сканирани копия на всички документи, относими към случая.