Търговско и дружествено право

Търговско и дружествено право
  • Kонсултации за стартиране и развитие на търговска дейност
  • Учредяване на всички видове търговски дружества и вписване на последващи промени в Търговския регистър
  • Проучване на правното състояние, задлъжнялостта на търговски дружества, както и заведените от и срещу тях съдебни и изпълнителни дела
  • Преобразуване на търговски дружества
  • Съдействие и представителство на клиенти при водене на търговски преговори
  • Изготвяне на търговски договори
  • Водене на търговски дела