Общи условия за ползване

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всеки, който  използва уебсайт https://www.advocatbg.com/,  следва да познава настоящите общи условия за отношенията между собственика на сайта и ползвателите му. При използване на който и да е бутон на уебсайта посетителят приема да спазва настоящите Общи условия. При несъгласие с Общите условия посетителят може да преустанови използването на уебсайта.

ЦЕЛ НА УЕБСАЙТА

Настоящият уебсайт – https://www.advocatbg.com/ – принадлежи на адвокат Цветелина Гуцина,  и съдържа информация за професионалната й дейност, която е информативна.

 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Адвокат Гуцина не носи отговорност за вреди, претърпени от посетителите или други лица, във връзка с използването на този уебсайт или от невъзможността за използването му. Адвокат Гуцина не предоставя гаранции за актуалността и точността на информацията и материалите, публикувани на уебсайта.

В случай, че на уебсайта се съдържат препратки – линкове, адвокат Гуцина не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт е собственост на адвокат Гуцина и е под защита на действащото законодателство в областта на интелектуалната собственост.

НЕОБВЪРЗВАЩИ ЗАПИТВАНИЯ

Всяко запитване от страна на посетителите на уебсайта, направено чрез посочените на уебсайта данни за контакт, не е правно обвързващо за адвокат Гуцина, както не е обвързващо и за самия посетител. Правно обвързващ за страните е само писмен договор, сключен според разпоредбите на Закона за адвокатурата.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ДАННИТЕ

Адвокат Гуцина не събира лични данни на посетителите на уебсайта и не разполага в нито един момент с личните им данни в резултат на използването на уебсайта от тяхна страна, влючително относно IP адрес, дата и час на заявка за достъп до конкретната страница, съдържание на заявката, количеството на прехвърлените данни, URL адрес, операционната система и нейния интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра и други подобни, в това число и не залага допълнителни „бисквитки“ (“cookies”), но е възможно, в зависимост от браузъра, който посетителят използва, да се изпращат бисквитки, които са от съществено значение за функционирането на уебсайта или за улесняване на използването му.

Посетителят следва да има предвид, че браузърите приемат от уебсайтовете бисквитки по дефиниция – малки текстови файлове, които се съхраняват на хард диска в браузъра на посетителя, поради което той следва да е запознат с общите условия за ползване на съответния браузър/политиката за поверителност и функционалните възможности на браузъра за приемане, ограничаване и изтриване на бисквитки.

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

Общите условия са одобрени на 19.04.2021 г. от адвокат Цветелина Гуцина