Контакти

Цветелина Петрова Гуцина

Личен номер: 1800499310

Колегия: София 

Адрес: 1000, област София, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 3, ет. 2

Телефон 0896 616 777

t.goutzina@gmail.com

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.11.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 26.10.2010 г.

    Онлайн запитване