Събиране на вземания

Събиране на вземания
  • Представителство пред съда по заповедни, искови и изпълнителни производства за събиране на вземания от страна на кредитора
  • Защита на длъжниците по образувани срещу тях заповедни, искови и изпълнителни производства, в това число от страна на Топлофикация, енергийни доставчици, мобилни оператори, банки и небанкови финансови институции, дружества за събиране на вземания и др.
  • Защита на потребителите.